Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Hubsor. Wij zitten in de omgeving van Amsterdam. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 78090040. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. Ook leggen we uit welke rechten je kunt uitoefenen. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.


WAT IS HET ALGEMENE PRIVACYBELEID VAN HUBSOR?
 • Hubsor respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.hubsor.nl van zijn (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.
 
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Hubsor verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je contact met mij hebt opgenomen, bijvoorbeeld via mijn contactformulier of via e-mail. We verwerken alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van jou ontvangen.
 
WAT GEBEURT ER ALS JE JE GEGEVENS NIET WILT DELEN?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens met mij te delen. Maar: we kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die wij gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met je te sluiten of om jou de nieuwsbrief te verzenden.

 
VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE GEGEVENS EN OP WELKE GRONDSLAGEN?

Hubsor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief;
 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van mijn dienstverlening;
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten; en
 • Om mijn diensten bij je af te leveren.

We verwerken je gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn (zie hiervoor verder mijn cookieverklaring) of ten behoeve van mijn gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat mij dat dan weten. We zullen nogmaals jouw belangen en mijn belangen wegen.

 
HOE LANG BEWAREN WE DEZE GEGEVENS?

Hubsor bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je mij hebt verstrekt zodat we telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij je klant bent geworden!).

Webformulieren

De persoonsgegevens welke in mijn webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van mijn website.

Klantdossiers

2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

 
DELEN WE DEZE GEGEVENS?

Ja, maar niet zomaar. Hubsor deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. We sluiten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij bieden. En wees gerust, Hubsor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Hubsor beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • We maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • Onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • Wij noemen het al: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.
 
WELKE RECHTEN HEB JE MET BETREKKING JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hubsor. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@hubsor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, dan verzoeken we jou dit zo snel mogelijk bij mij te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Hubsor wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
WAT ALS HET PRIVACYBELEID VAN HUBSOR WIJZIGT?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden mij dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie februari 2020

Copyright © 2020 Hubsor V.O.F , Inc. All rights reserved.

nl_NLNederlands